:
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-382670 โทรสาร (FAX) : 053-382670

ชื่อ: กิจกรรมจิตอาสา ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ

12 พ.ค. 2565

รายละเอียด:

วันนี้ 12 พฤษภาคม 2565 อบต.เวียง โดยกองสวัสดิการสังคม และพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกกองงาน ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ณ หมู่ที่ 3 บ้านเวียงสุทโธ ต.เวียง


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร