:
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-382670 โทรสาร (FAX) : 053-382670

ชื่อ: โครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปี 2565 และ โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2565 พื้นที่เป้าหมาย หมู

11 พ.ค. 2565

รายละเอียด:

วันนี้ 11 เพฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. อบต.เวียง โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกกองงาน ออกหน่วยเคลื่อนที่ โครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปี 2565 และ โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2565 พื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ หมู่ที่ 6 ,9 ,11 ,12 , 15 ,16 และหมู่ที่ 17 ตำบลเวียง ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านท่าสะแล หมู่ที่ 11 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร