:
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-382670 โทรสาร (FAX) : 053-382670

ชื่อ: โครงการอาหารปลอดภัย ประจำปี 2565

3 พ.ค. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ จัดอบรมกิจกรรมในโครงการอาหารปลอดภัย ประจำปี 2565 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผุ้ประกอบการร้านอาหาร ร้านขายของชำ ผู้สัมผัสอาหาร และ แกนนำสุขภาพด้านสุขาภิบาลอาหารในเขตพื้นที่ตำบลเวียง จำนวน 80 คน เข้ารับฟังความรุ้ด้านสุขาภิบาลอาหาร มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร สุขวิทยาส่วนบุคคล การเลือกภาชนะทดแทนโฟม และการทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ในกิจกรรม ได้รับความสนใจจากผุ้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างดี


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร