:
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-382670 โทรสาร (FAX) : 053-382670

ชื่อ: ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

2 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

วันนี้ 2 มิถุนายน 2565 ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เพื่อปรึกษาหารือในการเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เขตเลือกตั้งที่ 7 ในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร