:
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-382670 โทรสาร (FAX) : 053-382670

ชื่อ: ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

5 พ.ค. 2565

รายละเอียด:

วันนี้ 5 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง โดยมีนายนิกร แก้วคำอ้าย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการที่เป็นหัวหน้ากองงานภายใน และกรรมการที่เป็นผู้แทนประชาคมหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ฉบับแก้ไข/เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 ฉบับแก้ไข/เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสภา อบต.เวียง


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร